Logo Tekna Logo NHO
Dekor linje

figur, hoppende jente

Kunnskapsdugnad for verdiskaping - vi vil bidra til handling

Om kunnskapsdugnaden

Kunnskapsdugnaden skal være pådriver for at politiske beslutninger skal være basert på kunnskap og bidra til verdiskaping i Norge. Vi skaper møteplasser der fagfolk, organisasjoner, myndigheter og bedrifter kan diskutere frem mulige gode og fremtidssmarte løsninger på viktige områder i Norge. Målet er å gi konkrete politiske innspill på utvalgte politiske områder.

Aktuelt

01.02.2013

Nye rapporter

Rapporter fra workshopene om virkemidler i klimateknologi og om innovasjon og velferd er ferdigstilte og du finner dem her.

Les mer >>Mener sivilingeniører er kvalifiserte

Les mer >>


Korttenkt kapitalisme

Les mer >>


Rent vann eller oljesand?

Les mer og se video >>